Bediüzzaman Said Nursi: Hz. İsa şahıs olarak gelir ve Deccal’in sistemini fikren öldürür

bediuzzaman said nursi isa mehdi sahsi manevi

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa (a.s.)’ın şahsının İsevilik şahs-ı manevisinin başında bulunacağını birinci mektupta şöyle anlatıyor;

“Ahir zamanda Hazret-i İsa (as) gelecek, Şeriat-ı Muhammediye (ASM) ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki: Ahir zamanda felsefe-i tabiiyenin (tabiat felsefesi) verdiği cereyan-ı küfriye (inkarcı hareket) ve inkâr-ı uluhiyete (Allah’ı inkara) karşı İsevilik dini tasaffi ederek (arınarak) ve hurafattan tecerrüd edip (hurafelerden temizlenip) İslâmiyete inkılab edeceği (geçeceği) bir sırada, nasıl ki İsevilik şahs-ı manevisi, vahy-i semavi kılıncıyla o müdhiş dinsizliğin şahs-ı manevisini yok eder; öyle de Hazret-i İsa (as), İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden Deccal’ı yok eder.. yani inkâr-ı uluhiyet fikrini öldürecek.” (Mektubat, s. 6)

ıklama:

“…Ahir zamanda felsefe-i tabiiyenin…” yani Darwinizm’in ve materyalizmin.

“…verdiği cereyan-ı küfriye…” yani küfür ve dinsizlik.

“…ve inkâr-ı uluhiyete…” yani Allah’ın varlığını inkara.

“…karşı İsevilik dini tasaffi ederek…” yani Hristiyanlık dini temizlenerek.

“…ve hurafattan tecerrüd edip…” yani hurafelerden arınıp.

“…İslâmiyete inkılab edeceği bir sırada…” yani Hristiyan aleminin Müslüman olacağı sırada.

“…Hazret-i İsa (as), İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek…” yani Hz. İsa İsevilerin bizzat başında bulunarak. İseviler ve şahs-ı manevisi olacak ama Hz. İsa’nin şahsı da başlarında bir lider olarak bulunacak diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri.

“…yani inkâr-ı uluhiyet fikrini…” yani Allah’ın varlığını inkar etme düşüncesini.

“…öldürecek…” yani fikren ortadan kaldıracak inşaAllah.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa’nın bir ruh olarak veya şahs-ı manevi olarak geleceğini söylememekte. Hz. İsa (a.s.) İsevilerin başında bizzat bulunacak ve deccaliyeti fikren ortadan kaldıracak diyor. Üstadımızın bu açık sözlerine rağmen Hz. İsa (a.s.)’ın şahs-ı manevi olarak geleceğini iddia edenler ise doğruyu söylemiyor inşaAllah.

bediuzzaman said nursi hz isa

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0HbqQ98_88s

İsa Mesih (as), Hz. Mehdi (as) ve İttihad-ı İslam: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/102748/

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi fethullah gulen abdulkadir badilli adnan oktar mehdi seyyid

1. Risale-i Nur’da Mehdiyet’in Anlatıldığı Bölümler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12461/

2. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa (as)’ın Bizzat Şahsının, Kendisinden Sonra, Hz. Mehdi (as) Döneminde Nüzul Edeceğini Anlatıyor: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12531/

3. Hutbe-i Şamiye’de Baştan Sona İttihad-ı İslam ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyeti Anlatılır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12532/

4. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Haber Verdiği Tarihler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12462/

5. Bediüzzaman Said Nursi’nin İslam Birliği Hakkındaki Sözleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12463/

6. Allah Müslümanlara Birlik  Olmayı Emretmiştir, Birlik  Olmak Farzdır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12464/

7. Ahir Zamanın İmanı ve Aklı Zayıf, Enaniyetli Din Alimlerinin Özellikleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12533/

8. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 1: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13745/

9. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 2: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13842/

10. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 3: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/14079/

11. İman Zafiyetine Karşı; Mehdiyette İman Hakikatlerinin Önemi:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12466/

12. İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Bazı Kuran Ayetleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12534/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12468/

NURCULUK: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/149384/Nurculuk

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi seyyid secere adnan oktar

Önsöz: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13811

1. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Bundan Bir Asır Sonra” Dediğinde 1977 Yılından Değil 2010 Yılından Bahsetmektedir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13812

2. Hz. Mehdi (As)’In Sakalının Olmayacağı Ve Peygamberimiz (Sav)’İn Hadiste BediüzzamanSaid Nursi Hazretleri’nin İsmini Müjdelediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13813/

3. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hicri 13. Yüzyılın Müceddidir, Ama Ahir Zamanın En Büyük Müçtehidi Ve En Büyük Müceddidi Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13814/

4. Hz. Mehdi (As)’In “Hakim” Olmasının Manası “Filozof” Olması Değil, Tüm Dünyada Adalete Vesile Olmasıdır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13815/

5. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Seyyid Olduğu Ve Mahkemelerden Çekindiği İçin Seyyid Olduğunu Gizlediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13816/

6. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Kıyamet 300 Yıl Sonra Kopacak” Dememiştir, “Allahualem, Hicri 1545′de Kıyamet Kopacak” Demiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13817/

7. Hz. İsa (As), “Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Arkasında Namaz Kılıp Gitmiştir” İddiası Doğru Değildir. Hz. İsa (As)’In Hz. Mehdi (As)’In İmamlığında Namaz Kılışına Tüm Dünya Şahit Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14008/

8. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As) İçin “Zat” Dediğinde Bir Şahıstan Bahsetmektedir, Şahsı Maneviden Değil: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14009/

9. Hz. Mehdi (As), Allah’a Teslim Olmuş Salih Bir Kul Olarak İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine Vesile Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14010/

10. Hz. Mehdi (As) 3 Görevi Birlikte Yapacaktır, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As)’In 3 Görevini Birden Yerine Getirmemiştir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14011/

11. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Hz. Mehdi (As)’In Kendisine Program Edineceği Bir Eserden” Bahsetmektedir. Eğer İddia Edildiği Gibi Üstadımız Mehdi İse, Söz Konusu Bu Eser Nedir? Bediüzzaman Hazretleri Hangi Eseri Kendisi Hazır Bir Program Edinmiştir?:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14012/

12. Bediüzzaman Hazretleri, Risale-İ Nur’da 8 Ayrı Yerde, Hz. Mehdi (As)’In Çıkış Tarihinin Hicri 1400′ler Olduğunu Bildirmiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14013/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13824/

http://www.risaleinurkulliyati.com/

http://www.risaleinurtastamam.com/

http://www.bediuzzamansaidnursi.net

http://www.bediuzzamanvemehdi.com

Advertisements

Bediüzzaman Said Nursi: Mehdi Darwinizm ve Materyalizm’i fikren yerle bir edecek

bediuzzaman said nursi 3 buyuk vazife mehdi

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Emirdağ Lahikası’nda şöyle buyuruyor;

“…Ve onun üç büyük vazifesi olacak:

Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiiyyun taunu, beşer içine intişar etmesiyle, herşeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır…” (Emirdağ Lahikası)

Açıklama:

“…Ve onun…” yani Hz. Mehdi (a.s.)’ın. Üstadımız açıkca “o” diyor. Bir insandan bahsediyor. Mehdi’nin şahıs olduğunu söylüyor.

“…üç büyük vazifesi olacak…” = “tek bir vazifeyi yapacak” demiyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. 3 görevi olacak demek; Mehdi 3 görevi birden yerine getirecek demektir. Bir görevi biri, bir görevi başkası yapacak demek değildir.

Şimdi Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu 3 görevden birincisini anlatıyor;

“…Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutuyla…” yani bilimi ve felsefeyi kullanarak.

“…ve maddiyun ve tabiiyyun taunu…” yani materyalizm, Darwinizm ve ateizm salgını.

“…beşer içine intişar etmesiyle…” yani toplumlarda yayılmasıyla.

“…herşeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak…” Darwinist, materyalist, ateist ideolojileri fikren tam etkisiz hale getirecek. “Yarım susturacak, belini bükecek ama devam edecek” demiyor Üstadımız. “Tam” diyor, yani Darwinizm ve materyalizm kesin bir fikri yenilgiye uğrayacak.

“…bir tarzda imanı kurtarmaktır…” yani insanların imanına vesile olmaktır inşaAllah.

Yani Darwinist-materyalist ideolojiler sözde bilimi kullanarak insanlar arasında adeta salgın bir hastalık gibi yayılacak ve toplumlara büyük belalar getirecek. Üstadımızın tarif ettiği bu durum kendisinin vefatından sonra gerçekleşti mi? Evet, gerçekleşti. Darwinist-materyalist ideolojiler güçlenerek geliştiler ve neredeyse tüm dünyaya hakim Darwinist bir diktatörlük kuruldu. “Bu diktatörlüğü fikren yıkacak olan Mehdi’dir” diyor Üstadımız, bu çok açık. Peki, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri zamanında Darwinist-materyalist ideolojiler tam olarak susturulabildi mi? Hayır, susturulmadı. Yani Darwinist-materyalist ideolojilerin fikren susturulması ne zaman kimin vesilesiyle olacak diyor Üstadımız? Cevap: Hz. Mehdi (a.s.) devrinde, Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle diyor Üstadımız inşaAllah.

bediuzzaman said nursi emirdag lahikasi mehdi

Video: http://www.youtube.com/watch?v=jPq-jJPrawM

İsa Mesih (as), Hz. Mehdi (as) ve İttihad-ı İslam: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/102748/

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi fethullah gulen abdulkadir badilli adnan oktar mehdi seyyid

1. Risale-i Nur’da Mehdiyet’in Anlatıldığı Bölümler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12461/

2. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa (as)’ın Bizzat Şahsının, Kendisinden Sonra, Hz. Mehdi (as) Döneminde Nüzul Edeceğini Anlatıyor: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12531/

3. Hutbe-i Şamiye’de Baştan Sona İttihad-ı İslam ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyeti Anlatılır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12532/

4. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Haber Verdiği Tarihler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12462/

5. Bediüzzaman Said Nursi’nin İslam Birliği Hakkındaki Sözleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12463/

6. Allah Müslümanlara Birlik  Olmayı Emretmiştir, Birlik  Olmak Farzdır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12464/

7. Ahir Zamanın İmanı ve Aklı Zayıf, Enaniyetli Din Alimlerinin Özellikleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12533/

8. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 1: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13745/

9. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 2: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13842/

10. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 3: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/14079/

11. İman Zafiyetine Karşı; Mehdiyette İman Hakikatlerinin Önemi:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12466/

12. İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Bazı Kuran Ayetleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12534/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12468/

NURCULUK: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/149384/Nurculuk

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi seyyid secere adnan oktar

Önsöz: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13811

1. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Bundan Bir Asır Sonra” Dediğinde 1977 Yılından Değil 2010 Yılından Bahsetmektedir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13812

2. Hz. Mehdi (As)’In Sakalının Olmayacağı Ve Peygamberimiz (Sav)’İn Hadiste BediüzzamanSaid Nursi Hazretleri’nin İsmini Müjdelediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13813/

3. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hicri 13. Yüzyılın Müceddidir, Ama Ahir Zamanın En Büyük Müçtehidi Ve En Büyük Müceddidi Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13814/

4. Hz. Mehdi (As)’In “Hakim” Olmasının Manası “Filozof” Olması Değil, Tüm Dünyada Adalete Vesile Olmasıdır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13815/

5. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Seyyid Olduğu Ve Mahkemelerden Çekindiği İçin Seyyid Olduğunu Gizlediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13816/

6. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Kıyamet 300 Yıl Sonra Kopacak” Dememiştir, “Allahualem, Hicri 1545′de Kıyamet Kopacak” Demiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13817/

7. Hz. İsa (As), “Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Arkasında Namaz Kılıp Gitmiştir” İddiası Doğru Değildir. Hz. İsa (As)’In Hz. Mehdi (As)’In İmamlığında Namaz Kılışına Tüm Dünya Şahit Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14008/

8. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As) İçin “Zat” Dediğinde Bir Şahıstan Bahsetmektedir, Şahsı Maneviden Değil: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14009/

9. Hz. Mehdi (As), Allah’a Teslim Olmuş Salih Bir Kul Olarak İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine Vesile Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14010/

10. Hz. Mehdi (As) 3 Görevi Birlikte Yapacaktır, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As)’In 3 Görevini Birden Yerine Getirmemiştir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14011/

11. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Hz. Mehdi (As)’In Kendisine Program Edineceği Bir Eserden” Bahsetmektedir. Eğer İddia Edildiği Gibi Üstadımız Mehdi İse, Söz Konusu Bu Eser Nedir? Bediüzzaman Hazretleri Hangi Eseri Kendisi Hazır Bir Program Edinmiştir?:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14012/

12. Bediüzzaman Hazretleri, Risale-İ Nur’da 8 Ayrı Yerde, Hz. Mehdi (As)’In Çıkış Tarihinin Hicri 1400′ler Olduğunu Bildirmiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14013/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13824/

http://www.risaleinurkulliyati.com/

http://www.risaleinurtastamam.com/

http://www.bediuzzamansaidnursi.net

http://www.bediuzzamanvemehdi.com

Bediüzzaman Said Nursi: Mehdi en büyük müceddid, en büyük müçtehid, mürşid, hakim, zat ve seyyid olacak

bediuzzaman said nursi muceddid muctehid mehdi

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın ahir zamanda gelerek, ahir zamanın en büyük fesadını izale edeceğini şu şekilde bildiriyor;

“Cenab-ı Hakk; kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslamiyetin edebiyetine bir eser-i himayet olarak, her bir fesad-ı ümmet zamanında bir muhlis veya bir müceddid veya bir halife-i zişan veya bir kutb-u a’zam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş; fesadı izale edip milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmediyi (A.S.M.) muhafaza etmiş. Madem adeti öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da, ehl-i beyt-i Nebeviden olacaktır. Cenab-ı Hakk, bir dakika zarfında beyn-es-sema vel-arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtnılarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icad eden Kadir-i Zülcelal; Hz. Mehdi ile de, alem-i İslam’ın zulümatını dağıtabilir. Ve vaadetmiştir, vaadini elbette yapacaktır.” (Mektubat)

Açıklama:

“… her bir fesad-ı ümmet zamanında…” Müslümanların fitneye düştüğü her dönemde.

“… bir muhlis veya bir müceddid…” yani Müslümanların halini düzeltecek bir ıslah edici veya yenileyici.

“… veya bir halife-i zişan…” yani Müslümanların manevi lideri olacak bir şahıs.

“… veya bir kutb-u a’zam veya bir mürşid-i ekmel…” yani doğru yolu gösterecek büyük bir alim.

“… veyahut bir nevi Mehdi…” yani Mehdi benzeri.

“… hükmünde mübarek zatları göndermiş; fesadı izale edip milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmediyi (A.S.M.) muhafaza etmiş…” Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki; tarih boyunca fitne ve fesad yaygınlaştığında Allah mutlaka insanların bu fitneden kurtulmasına vesile olacak mübarek bir alim göndermiştir. Bu alim bir nevi Mehdi gibidir. Ancak ahir zamanın Büyük Mehdi’si değildir. Bu kişi vesilesiyle fitne durdurulmuştur.

“… Madem adeti öyle cereyan ediyor…” madem Allah’ın sünneti bu.

“… ahir zamanın en büyük fesadı zamanında…” yani dünya tarihinin en büyük fitnelerinin yaşandığı ahir zamanda.

“… elbette en büyük bir müçtehid…” “Mehdi en büyük müçtehid olacak” diyor Bediüzzaman. Üstadımız en büyük müçtehid değildi, kendisi Şafii mezhebindendi ve İmam Şafii’ye tabi idi. Eğer Üstadımız en büyük müçtehid olsa mezhepleri kaldırırdı, farklı mezhepler sebebiyle Müslümanların dini farklı yaşamasına göz yummazdı. Bir mezhebe göre haram olan bir uygulamanın diğer mezhebe göre helal olması gibi bir duruma asla bile bile müsade etmezdi Üstadımız. En büyük müçtehid olsaydı Müslümanları bu sıkıntıdan hemen kurtarırdı. Ama Üstadımız devrinde mezhepler devam etti, oysa Mehdi en büyük müçtehid olarak hiçbir mezhebe tabi olmayacak, mezhepleri kaldıracak inşaAllah.

“… hem en büyük bir müceddid…” Üstadımız yaşadığı devrin müceddidiydi ama “en büyük müceddid” değildi.

“… hem hakim…” Üstadımızın tüm hayatı çileler içinde geçti. Hakim olmadı, şerefle hep mahkum oldu.

“… hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u azam olarak bir zat-ı nuraniyi…” dikkat edelim, Üstad “bir zat-ı nurani” diyor, tek bir insandan bahsediyor.

“… gönderecek…” = “geldi” demiyor Üstadımız “gönderecek” diyor. İleride, kendisinden sonra ki bir zamandan bahsediyor.

“… ve o zat da…” Üstadımız bir kez daha “zat” diye özellikle vurguluyor. “Mehdi sahş-ı manevi olacak” demiyor, “bir sahış olacak” diyor.

“… ehl-i beyt-i Nebeviden…” yani Peygamberimiz (sav)’in soyundan.

Demek ki Mehdi en büyük müceddid, en büyük müçtehid, hem hakim, hem mürşid, hem kutb-u azam olacak ve fitnelerin tamamen son bulmasına vesile olacak inşaAllah. Şahs-ı manevinin en büyük müçtehid, en büyük müceddid ve kutb-u azam olması mümkün değil. Bu izahlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın şahıs olacağının net delili inşaAllah. “Mehdi Bediüzzaman’dır” diyenlere de Üstadımızın bu sözleri tam bir cevaptır.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri sözün devamında da İslam aleminin zulmünün Hz. Mehdi vesilesiyle son bulacağını, bunun Allah’ın vaadi olduğunu ve mutlaka gerçekleşeceğini şöyle anlatıyor;

“… Cenab-ı Hakk, bir dakika zarfında beyn-es-sema vel-arz alemini…” yani yerle gök arasındaki alemini.

“… bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtnılarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icad eden Kadir-i Zülcelal…” her şeye muktedir olan yüce Allah.

“… Hz. Mehdi ile de, alem-i İslam’ın zulümatını dağıtabilir. Ve vaadetmiştir, vaadini elbette yapacaktır…” yani zulümatını, zulüm devrini, karanlığını.

Demek ki İslam aleminin çektiği acılar Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle son bulacak. Üstadımız devrinde bu acılar son bulmamıştı hatta katlanarak artmıştı. Öyleyse “Üstad Mehdi’dir” diyenler doğru söylemiyor. Ayrıca Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Allah’ın dilediği takdirde Mehdi vesilesiyle zulmü bitirmesinin ne kadar kolay olduğunu da vurguluyor. Bu da Mehdiyet’i ve İslam ahlakının dünya hakimiyetini zor ve uzak görenlere en güzel cevaptır inşaAllah.

bediuzzaman said nursi muceddid ahir zaman

bediuzzaman said nursi ahir zaman fesadi zamaninda zat

Video: http://www.youtube.com/watch?v=xUCKFW98kCY

İsa Mesih (as), Hz. Mehdi (as) ve İttihad-ı İslam: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/102748/

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi fethullah gulen abdulkadir badilli adnan oktar mehdi seyyid

1. Risale-i Nur’da Mehdiyet’in Anlatıldığı Bölümler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12461/

2. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa (as)’ın Bizzat Şahsının, Kendisinden Sonra, Hz. Mehdi (as) Döneminde Nüzul Edeceğini Anlatıyor: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12531/

3. Hutbe-i Şamiye’de Baştan Sona İttihad-ı İslam ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyeti Anlatılır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12532/

4. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Haber Verdiği Tarihler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12462/

5. Bediüzzaman Said Nursi’nin İslam Birliği Hakkındaki Sözleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12463/

6. Allah Müslümanlara Birlik  Olmayı Emretmiştir, Birlik  Olmak Farzdır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12464/

7. Ahir Zamanın İmanı ve Aklı Zayıf, Enaniyetli Din Alimlerinin Özellikleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12533/

8. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 1: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13745/

9. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 2: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13842/

10. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 3: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/14079/

11. İman Zafiyetine Karşı; Mehdiyette İman Hakikatlerinin Önemi:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12466/

12. İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Bazı Kuran Ayetleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12534/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12468/

NURCULUK: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/149384/Nurculuk

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi seyyid secere adnan oktar

Önsöz: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13811

1. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Bundan Bir Asır Sonra” Dediğinde 1977 Yılından Değil 2010 Yılından Bahsetmektedir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13812

2. Hz. Mehdi (As)’In Sakalının Olmayacağı Ve Peygamberimiz (Sav)’İn Hadiste BediüzzamanSaid Nursi Hazretleri’nin İsmini Müjdelediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13813/

3. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hicri 13. Yüzyılın Müceddidir, Ama Ahir Zamanın En Büyük Müçtehidi Ve En Büyük Müceddidi Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13814/

4. Hz. Mehdi (As)’In “Hakim” Olmasının Manası “Filozof” Olması Değil, Tüm Dünyada Adalete Vesile Olmasıdır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13815/

5. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Seyyid Olduğu Ve Mahkemelerden Çekindiği İçin Seyyid Olduğunu Gizlediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13816/

6. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Kıyamet 300 Yıl Sonra Kopacak” Dememiştir, “Allahualem, Hicri 1545′de Kıyamet Kopacak” Demiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13817/

7. Hz. İsa (As), “Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Arkasında Namaz Kılıp Gitmiştir” İddiası Doğru Değildir. Hz. İsa (As)’In Hz. Mehdi (As)’In İmamlığında Namaz Kılışına Tüm Dünya Şahit Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14008/

8. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As) İçin “Zat” Dediğinde Bir Şahıstan Bahsetmektedir, Şahsı Maneviden Değil: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14009/

9. Hz. Mehdi (As), Allah’a Teslim Olmuş Salih Bir Kul Olarak İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine Vesile Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14010/

10. Hz. Mehdi (As) 3 Görevi Birlikte Yapacaktır, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As)’In 3 Görevini Birden Yerine Getirmemiştir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14011/

11. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Hz. Mehdi (As)’In Kendisine Program Edineceği Bir Eserden” Bahsetmektedir. Eğer İddia Edildiği Gibi Üstadımız Mehdi İse, Söz Konusu Bu Eser Nedir? Bediüzzaman Hazretleri Hangi Eseri Kendisi Hazır Bir Program Edinmiştir?:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14012/

12. Bediüzzaman Hazretleri, Risale-İ Nur’da 8 Ayrı Yerde, Hz. Mehdi (As)’In Çıkış Tarihinin Hicri 1400′ler Olduğunu Bildirmiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14013/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13824/

http://www.risaleinurkulliyati.com/

http://www.risaleinurtastamam.com/

http://www.bediuzzamansaidnursi.net

http://www.bediuzzamanvemehdi.com

Bediüzzaman Said Nursi: Mehdi talebeleri 2010 yılında küfre karşı fikri mücadele yapacak

bediuzzaman said nursi mehdi talebeleri zulumat

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin 2010 yılında küfre karşı fikri mücadele yapacağını bildiriyor;

“Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli “lamlar” ve “mimler” ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi’nin Şakirtleri olabilir.” (Şualar, 605)

Açıklama:

“…Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli “lamlar” ve “mimler” ikişer sayılsa…” Üstadımız Tevbe Suresi’nin 32. ayetinden bir ebced hesabı tarif ediyor ve ayetin ilgili bölümündeki harflerden “şeddeli lamlar ve mimi ikişer kez sayın” diyor.

“… bundan…” yani ebced hesabına göre şeddeli lamları ve mimi ikişer kez saydıktan sonra çıkan tarihten, ki ebced hesabı bu şekilde yapıldığında 1910 tarihi çıkmaktadır.

“… bir asır sonra…” 1910’dan bir asır sonra yani 2010’da.

“…zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi’nin Şakirtleri olabilir…” demek ki zulümat Hz. Mehdi devrinde yani Bediüzzaman Said Nursi’den sonra dağılacak. Dinsizliğin son bulmasına Hz. Mehdi (a.s.) vesile olacak inşaAllah.

“…şeddeli “lamlar” ve “mimler” ikişer sayılsa…” Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri burada Tevbe Suresi’nin 32. ayetinin ebced hesabından bahsediyor ve hesabın şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılarak yapılmasını söylüyor. Ayetin, şeytandan Allah’a sığınırım; “Allah’ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor” cümlesinde yer alan şeddeli lamlar ve mimi ikişer kez saydığınızda ayetin ebced değeri 1910 yapmaktadır. “…bundan bir asır sonra…” 1910’dan bir asır yani 100 yıl sonrası ise 2010’dur. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın bizzat başlarında bulunarak talebeleriyle birlikte faaliyet yapacağı tarih olarak bildirdiği tarih görüldüğü gibi 2010 senesidir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendi döneminde zulümatın dağıtılmadığını, kendisinden bir asır sonra gelecek olan Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin zulümatı dağıtacak şahıslar olduğunu açıkca bildirmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu kadar açık tarih vermişken “Mehdi Bediüzzaman’dı, o da geldi geçti” demek samimi bir davranış değildir inşaAllah.

bediuzzaman said nursi sikke-i tasdik-i gaybi mehdi

Video: http://www.youtube.com/watch?v=44zG_q__qoA

İsa Mesih (as), Hz. Mehdi (as) ve İttihad-ı İslam: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/102748/

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi fethullah gulen abdulkadir badilli adnan oktar mehdi seyyid

1. Risale-i Nur’da Mehdiyet’in Anlatıldığı Bölümler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12461/

2. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa (as)’ın Bizzat Şahsının, Kendisinden Sonra, Hz. Mehdi (as) Döneminde Nüzul Edeceğini Anlatıyor: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12531/

3. Hutbe-i Şamiye’de Baştan Sona İttihad-ı İslam ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyeti Anlatılır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12532/

4. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Haber Verdiği Tarihler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12462/

5. Bediüzzaman Said Nursi’nin İslam Birliği Hakkındaki Sözleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12463/

6. Allah Müslümanlara Birlik  Olmayı Emretmiştir, Birlik  Olmak Farzdır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12464/

7. Ahir Zamanın İmanı ve Aklı Zayıf, Enaniyetli Din Alimlerinin Özellikleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12533/

8. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 1: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13745/

9. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 2: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13842/

10. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 3: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/14079/

11. İman Zafiyetine Karşı; Mehdiyette İman Hakikatlerinin Önemi:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12466/

12. İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Bazı Kuran Ayetleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12534/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12468/

NURCULUK: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/149384/Nurculuk

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi seyyid secere adnan oktar

Önsöz: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13811

1. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Bundan Bir Asır Sonra” Dediğinde 1977 Yılından Değil 2010 Yılından Bahsetmektedir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13812

2. Hz. Mehdi (As)’In Sakalının Olmayacağı Ve Peygamberimiz (Sav)’İn Hadiste BediüzzamanSaid Nursi Hazretleri’nin İsmini Müjdelediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13813/

3. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hicri 13. Yüzyılın Müceddidir, Ama Ahir Zamanın En Büyük Müçtehidi Ve En Büyük Müceddidi Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13814/

4. Hz. Mehdi (As)’In “Hakim” Olmasının Manası “Filozof” Olması Değil, Tüm Dünyada Adalete Vesile Olmasıdır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13815/

5. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Seyyid Olduğu Ve Mahkemelerden Çekindiği İçin Seyyid Olduğunu Gizlediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13816/

6. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Kıyamet 300 Yıl Sonra Kopacak” Dememiştir, “Allahualem, Hicri 1545′de Kıyamet Kopacak” Demiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13817/

7. Hz. İsa (As), “Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Arkasında Namaz Kılıp Gitmiştir” İddiası Doğru Değildir. Hz. İsa (As)’In Hz. Mehdi (As)’In İmamlığında Namaz Kılışına Tüm Dünya Şahit Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14008/

8. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As) İçin “Zat” Dediğinde Bir Şahıstan Bahsetmektedir, Şahsı Maneviden Değil: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14009/

9. Hz. Mehdi (As), Allah’a Teslim Olmuş Salih Bir Kul Olarak İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine Vesile Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14010/

10. Hz. Mehdi (As) 3 Görevi Birlikte Yapacaktır, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As)’In 3 Görevini Birden Yerine Getirmemiştir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14011/

11. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Hz. Mehdi (As)’In Kendisine Program Edineceği Bir Eserden” Bahsetmektedir. Eğer İddia Edildiği Gibi Üstadımız Mehdi İse, Söz Konusu Bu Eser Nedir? Bediüzzaman Hazretleri Hangi Eseri Kendisi Hazır Bir Program Edinmiştir?:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14012/

12. Bediüzzaman Hazretleri, Risale-İ Nur’da 8 Ayrı Yerde, Hz. Mehdi (As)’In Çıkış Tarihinin Hicri 1400′ler Olduğunu Bildirmiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14013/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13824/

http://www.risaleinurkulliyati.com/

http://www.risaleinurtastamam.com/

http://www.bediuzzamansaidnursi.net

http://www.bediuzzamanvemehdi.com

Bediüzzaman Said Nursi: Mehdi’nin 3 görevi olacak ve mükemmel yapacak

bediuzzaman said nursi mehdi 3 buyuk vazife

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Emirdağ Lahıkası’nda şöyle buyuruyor;

“Gerçi her asırda hidayet edici, bir nevi Mehdi ve müceddid geliyor ve gelmiş, fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle, ahir zamanın Büyük Mehdi ünvanını almamışlar.” (Emirdağ Lahikası, 260)

Açıklama:

“… Gerçi her asırda hidayet edici, bir nevi Mehdi…” dikkat edelim Üstadımız “Büyük Mehdidemiyor, “bir nevi Mehdi” diyor.

“… ve müceddid geliyor ve gelmiş…” yani her yüzyılda bir nevi Mehdi ve müceddid geliyor ama bu ahir zamanda gelecek olan Büyük Mehdi değil.

“… fakat her biri…” yani önceki devirlerde gelen bir nevi Mehdi’lerden her biri.

“… üç vazifelerden birisini…”Hz. Mehdi (a.s.)’in talebeleriyle birlikte bizzat gerçekleştireceği üç büyük görevden bir tanesini.

“… bir cihette yapması itibariyle…” sadece bir tanesini bir yönüyle yapması nedeniyle. Yani önceki gelen alimler Büyük Mehdi’nin görevlerinden bir tanesini bir cihetle bir yönüyle yapıyorlar, Hz. Mehdi ise tüm vazifeleri birden her cihette yapacak inşaAllah.

“… ahir zamanın Büyük Mehdi ünvanını almamışlar…” Mehdi’nin üç görevini birden yapmadıkları, bir cihette bir görevi yaptıkları için Büyük Mehdi değiller inşaAllah.

bediuzzaman said nursi kastamonu lahikasi mehdi

bediuzzaman said nursi hazretleri

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendi yaşadığı dönemde bu üç görevin bir arada yapılmasının mümkün olmadığını Kastamonu Lahikası’nda delilleriyle anlatmıştır;

“Hem bu üç vezaifi birden bir şahısda, yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi pek uzak, adeta kabil görülmüyor. Ahir zamanda Al-i Beyt-i Nebevi’nin (A.S.M.) cemaat-i nuraniyesini temsil eden Hazret-i Mehdi’de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak içtima edebilir.” (Kastamonu Lahikası, 139 ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 156)

Açıklama:

“… Hem bu üç vezaifi (yani görevi) birden…” Hz. Mehdi (a.s.)’in talebelerinin başında bulunarak onlarla birlikte bizzat yapacağı üç büyük görevin tamamını.

“… bir şahısda, yahut cemaatte bu zamanda…” yani Üstadımızın kendi yaşadığı dönemde.

“… bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi…” yani Hz. Mehdi (a.s.)’ın hepsini bir arada yapacağı bu üç büyük vazifenin Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin yaşadığı dönemde bir kişi ya da cemaat tarafından yapılmasının mümkün olmadığı.

“… pek uzak, adeta kabil (yani mümkün) görülmüyor…” görüldüğü gibi Üstadımız kendi yaşadığı dönemin koşullarında Hz. Mehdi (a.s.)’ın üç görevinin birden bir kişi ya da cemaat tarafından yapılmasının ve bu üç vazifenin birbirini engellememesinin mümküm olmadığını söylüyor. Ancak Üstadımızdan sonra gelen Hz. Mehdi (a.s.) bu üç görevi birden yerine getirecek. Mehdi döneminde Darwinizm tam yenilicek, İttihad-ı İslam oluşacak, İslam ahlakı dünyaya hakim olacak inşaAllah.

bediuzzaman said nursi emirdag lahikasi mehdi

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CGJRMn_CTG4

İsa Mesih (as), Hz. Mehdi (as) ve İttihad-ı İslam: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/102748/

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi fethullah gulen abdulkadir badilli adnan oktar mehdi seyyid

1. Risale-i Nur’da Mehdiyet’in Anlatıldığı Bölümler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12461/

2. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa (as)’ın Bizzat Şahsının, Kendisinden Sonra, Hz. Mehdi (as) Döneminde Nüzul Edeceğini Anlatıyor: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12531/

3. Hutbe-i Şamiye’de Baştan Sona İttihad-ı İslam ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyeti Anlatılır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12532/

4. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Haber Verdiği Tarihler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12462/

5. Bediüzzaman Said Nursi’nin İslam Birliği Hakkındaki Sözleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12463/

6. Allah Müslümanlara Birlik  Olmayı Emretmiştir, Birlik  Olmak Farzdır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12464/

7. Ahir Zamanın İmanı ve Aklı Zayıf, Enaniyetli Din Alimlerinin Özellikleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12533/

8. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 1: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13745/

9. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 2: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13842/

10. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 3: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/14079/

11. İman Zafiyetine Karşı; Mehdiyette İman Hakikatlerinin Önemi:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12466/

12. İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Bazı Kuran Ayetleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12534/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12468/

NURCULUK: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/149384/Nurculuk

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi seyyid secere adnan oktar

Önsöz: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13811

1. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Bundan Bir Asır Sonra” Dediğinde 1977 Yılından Değil 2010 Yılından Bahsetmektedir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13812

2. Hz. Mehdi (As)’In Sakalının Olmayacağı Ve Peygamberimiz (Sav)’İn Hadiste BediüzzamanSaid Nursi Hazretleri’nin İsmini Müjdelediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13813/

3. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hicri 13. Yüzyılın Müceddidir, Ama Ahir Zamanın En Büyük Müçtehidi Ve En Büyük Müceddidi Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13814/

4. Hz. Mehdi (As)’In “Hakim” Olmasının Manası “Filozof” Olması Değil, Tüm Dünyada Adalete Vesile Olmasıdır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13815/

5. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Seyyid Olduğu Ve Mahkemelerden Çekindiği İçin Seyyid Olduğunu Gizlediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13816/

6. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Kıyamet 300 Yıl Sonra Kopacak” Dememiştir, “Allahualem, Hicri 1545′de Kıyamet Kopacak” Demiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13817/

7. Hz. İsa (As), “Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Arkasında Namaz Kılıp Gitmiştir” İddiası Doğru Değildir. Hz. İsa (As)’In Hz. Mehdi (As)’In İmamlığında Namaz Kılışına Tüm Dünya Şahit Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14008/

8. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As) İçin “Zat” Dediğinde Bir Şahıstan Bahsetmektedir, Şahsı Maneviden Değil: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14009/

9. Hz. Mehdi (As), Allah’a Teslim Olmuş Salih Bir Kul Olarak İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine Vesile Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14010/

10. Hz. Mehdi (As) 3 Görevi Birlikte Yapacaktır, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As)’In 3 Görevini Birden Yerine Getirmemiştir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14011/

11. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Hz. Mehdi (As)’In Kendisine Program Edineceği Bir Eserden” Bahsetmektedir. Eğer İddia Edildiği Gibi Üstadımız Mehdi İse, Söz Konusu Bu Eser Nedir? Bediüzzaman Hazretleri Hangi Eseri Kendisi Hazır Bir Program Edinmiştir?:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14012/

12. Bediüzzaman Hazretleri, Risale-İ Nur’da 8 Ayrı Yerde, Hz. Mehdi (As)’In Çıkış Tarihinin Hicri 1400′ler Olduğunu Bildirmiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14013/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13824/

http://www.risaleinurkulliyati.com/

http://www.risaleinurtastamam.com/

http://www.bediuzzamansaidnursi.net

http://www.bediuzzamanvemehdi.com

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk alttan alan olsun, barışmanın sevabını alsın – Adnan Oktar

adnan oktar basbakan recep tayyip erdogan fethullah gulen

Adnan Oktar:  “Tayyip Hocam ilk alttan alan olsun, barışmanın sevabını alsın”

“Peygamberimiz (sav),
 “BİR DARGINLIKLA KARŞILAŞTIĞINDA, İLK DEFA SELAM VERİP BARIŞAN EN HAYIRLI OLANDIR diyor. “Tayyip Hocam delikanlılık yapsın, alttan alsın, ilk barışan olmanın sevabını alsın. Öyle bir durumda milletimiz onu sonuna kadar bağrına basar”

“Twitter’dan oradan buradan millete, insanlara kötü sözler yazanlar var. Onların sözüyle hareket etmek doğru değil. Fethullah Hoca’nın sözü önemlidir. Onun da, konuşmasını sonra tevil etmesi, zaten o sözlerden rahatsız olduğunu hissettiriyor. Ama tamamen de düzeltebilir ifadesini.

“Affetmek Müslümanın ana vasıflarındandır”

Çünkü biz hırsızı değerlendirirken, onun durumuna bakarken, ona merhamet ederiz, kurtulmasını isteriz. Yani hırsızlıkla ilgili hükümde bile, Allah “Affı tutun” diyor. Hemen altında af ile ilgili ayet vardır. Mesela cinayette, adam öldürmede de, o ayetin hemen altında, affetme ayeti vardır. Hep affetmekten bahseder Cenab-ı Allah. Müminin ana vasfıdır affetmek. Müslümanın yüksek bir affetme ruhuna sahip olması lazım. Cennet Ehli’nin karakteridir. Müslüman kinci, intikamcı olmaz.

“Pire için yorgan yakılmaz”

Bir de hükümetin şu ana kadar ki faaliyetleri bizim için esastır. Biz pire için yorgan yakmayız.  Pire varsa alır atarsın kenara. Değil mi? Ama yorganı yakmayız. Adamlar pire için yorgan yaktırmak istiyorlar böyle bir şey olmaz. Şu ana kadar ki hizmeti esastır Tayyip Hocamız’ın. Gayet güzel. Hatalar, eksikler olabilir, giderek her şeyin daha iyisi yapılır.

Bak diyor ki Cenab-ı Allah, Nisa Suresi, 99’da, şeytandan Allah’a sığınırım: “Umulur ki Allah bunları affeder, Allah affedicidir bağışlayıcıdır.” 

Nisa Suresi, 149’da: “Bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah affedicidir güç yetirendir.”

Hatta bak diyor ki ayette Cenab-ı  Allah, Maide Suresi, 13’te: “İçlerinde birazı dışında onlardan sürekli ihanet görür durursun.” Bak ihanet ne demek? Hainlik. “yine de onları affet,” diyor Cenab-ı Allah. Bak, hainlik yapsalar da affet diyor Cenab-ı Allah. “Aldırış etme” ilgilenme. “Şüphesiz Allah iyilik yapanları sever. Yani Allah iyilik yapanlar zaten korunur diyor, Ben koruyacağım diyor. “Allah iyilik yapanları sever.

Araf Suresi, 199’da: “Sen af yolunu benimse, İslam’a uygun olanı emret, ve cahillerden yüz çevir.” Af  yolunu, affetmeyi benimse, affet. “İslam’a uygun olanı emret; yani insanlara İslam’a uygun olanı söyle”.“Ve cahillerden yüz çevir.” Cahillerle muhatap olma, cahillerle söz düellosuna girme. 

Bak diyor ki Cenab-ı Allah, Nur Suresi, 22. ayette: “Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere, mal vermekte para vermekte eksiltme yapmasınlar ve affetsinler ve hoş görsünler.” Bak Allah onlara maddi yardımda bulunsunlar ve suç olsa bile hoş görsünler diyor. Yanlışlık yapabilir, üstüne gitmeye gerek yok, onu kurtarmaya çalış, ona kurtuluş yolu göster. Ezmeye çalışmayın.“Allah’ın sizi bağışlamasını sevmezmisiniz” diyor, Cenab-ı Allah. İstiyorsunuz diyor bağışlamasını. “Allah bağışlayandır esirgeyendir. Allah’ın bağışlamasını istiyorsan sen de bağışlayacaksın, intikamcı olmayacaksın. Dünyevi cezası neyse onu çeker, tamam yeter ondan sonrası, ondan başka bir kine, nefrete, intikama gerek yok. Sonra tevbe eder, kardeşindir ondan sonrası.

“Ara bulmak barıştırmaktır” diyor Peygamberimiz (sav) “Çünkü aranın bozulması, dargınlık, saçı kökünden kazır demiyorum, dini kökünden kazır.” Din kalmaz diyor barışma olmazsa dargınlık olursa. Din kalmaz diyor, dini yok ederim diyor. Dinin yok olmasını ister mi Müslüman? O zaman “Barışın” diyor işte Cenab-ı Allah. Tırmizi’den.

“Birbirinize sırt çevirmeyiniz, birbirinizle alakayı kesmeyiniz, Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.”

“Birbirinize buğz etmeyiniz”; nefret etmeyin, öfkelenmeyin, “birbirinize haset etmeyiniz,”  kıskanmayınız.  Ne Hükümeti kıskanacaksın, mesela Başbakan’ın başarılarını, ataklarını, güzel faaliyetlerini, ne de Fethullah Hocamız’ın talebelerinin güzel faaliyetlerini. Kıskanmak, haset etmek günah olur.

“Birbirinize sırt çevirmeyiniz, birbirinizle alakayı kesmeyiniz, Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.” “Bir Müslüman’ın kardeşini üç günden fazla terk etmesi haramdır.” Üç günü geçti o haram başladı. Olmaz! Buhari, Müslim,  Riya üs-Salihin, sayfa 930. “Bir Müslüman’ın din kardeşini üç gün üç geceden fazla terk etmesi haramdır,” diyor Peygamberimiz (sav). Üç gün üç gece. Barışmazsa haramdır diyor.

“Tayyip Hocam delikanlılık yapsın, alttan alsın, ilk barışan olsun, sevap onun olsun. Millet onu bağrına basar o zaman.”

“Bir dargınlıkla karşılaştığında, ilk defa selam verip barışan en hayırlı olandır.” Tayyip Hocam delikanlılık yapsın, alttan alsın, ilk barışan olsun, sevap onun olsun. Millet onu bağrına basar o zaman. İlk alttan alan olsun, millet yanında çünkü, tedirgin olacağı hiçbir şey yok. Buhari, Müslim, Riya üs-Salihin’den.

Çünkü peygamberin dediğine uymuş olacak. Ki genel kabul de şu an o yönde; barış yönünde. Ta Mısır’dan bile destek geldi görüyorsunuz, biz bu barıştırma çabalarını başlattıktan sonra Elhamdülillah. Önce kavgayı körükleyenler çok fazlaydı, sonra biz barış atağına başlayınca Nur Talebesi ağabeyler bu üslubumuzu, bizi desteklediler. Şimdi de Mısır’dan destek geldi MaşaAllah.

“Kendisiyle din kardeşi arasında dargınlık olan kimseyi, barışmadıkça Cenab-ı Allah bağışlamaz” diyor. “Ama şirk koşmayan herkesi bağışlar,” diyor Cenab-ı Allah. Yani önce barışacak. Mesela “Estağfirullah, estağfirullah” diyor tamam ama barışmamışsın önce onu hallet, barış, ondan sonra “Estağfirullah” diyeceksin, çünkü Allah kabul etmem diyor, istiğfar etmeni kabul etmem diyor. Çünkü –haşa- Allah’a karşı gelmek gibi oluyor. Çünkü haramı işliyorsun, önce haramdan vaz geçecek.

“Şarap içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak gibi, Müslümanın Müslümana küsüp darılması da haramdır”

Küsmek şarap içmek gibi, kumar gibi hırsızlık gibi haramdır. Dargınlık, şarap içmek gibi, kumar gibi, hırsızlık gibi haramdır, yapamaz mümin. Vaz geçecek.

“Müminin mümine bağlılığı parçaları birbirine bağlayan tek bir bina gibidir,” diyor Müslim’de Peygamberimiz (sav). Bak görüyor musun Kur’an ayetine uygun konuşuyor benim canım Peygamberim (sav) görüyor musun? Aynı Kur’an ayeti gibi konuşuyor. Çünkü bütün ruhu Kur’an olduğu için aynısını konuşuyor.

“Nafile namaz, oruç ve sadakadan daha faziletli amel, iki kişinin arasını bulmak ve düzeltmektir. Çünkü ara bozukluğu dini kökünden yıkar” diyor. Bak dini kökünden yıkar diyor. Şimdi burada çok vahim bir durum var, “Dini kökünden yıkar” diyor Peygamber Efendimiz (sav), dini yıkar demiyor. Onun için bu konuda gurur meselesi yapmak doğru olmaz. Adamlar istedikleri kadar üst perdeden konuşsunlar, istedikleri kadar gururla, kibirle yaklaşsınlar, kale almadan Allah’ın beğeneceği ahlakı göstermek gerekir.

Mühim olan milletimizin sağ duyusudur. Bizim milletimiz iyi niyetli, sevecen ve dürüsttür. Haktan hakikatten yanadır.

Tamam bir şeyler varsa, Allah affetsin o kardeşlerimizi. Ama tabii suçları varsa da bizim şahsımız adına bağışlayacak durumumuz yok. Cezalarını alacaklardır. Değilse de, bayram güzellik. (Adnan Oktar, 24 Aralık 2013, A9 TV)

Adnan Oktar: Fitneyi Yatıştırmak Farzdır

adnan oktar fetullah gulen recep tayyip erdogan

“Şu an yaşanan tamamen suni bir olay. Şeytan şu an oynuyor sevincinden. Halbuki hiç gerek yok. Tayyip Hocam son derece makul, aklı başında dürüst bir Müslüman. Fethullah Hocam da öyle. Samimi, kendini Allah’a adamış bir Müslüman. AK Partililer de çok dindarlar, Fethullah Hocamın talebeleri de çok dindarlar. Yani kelimenin tam anlamıyla suni ve son derece gereksiz, hiçbir anlamı yok. Her şeyleri, bütün amaçları, gayeleri, üslupları, hatta demokrasi anlayışları aynı, özgürlük anlayışları aynı, dürüstlük anlayışları aynı.

Hükümeti bu kadar sallamaya kalkmak, Fethullah Hoca’yı bu kadar, kendi tabiriyle şirazeden çıkarmak, bunlar tamamen suni. İki tarafı da kışkırtanlar var. Hükümeti de kışkırtıyorlar, Fethullah Hoca’yı da kışkırtıyorlar. Oluk gibi haber gidiyor her iki tarafa da; “Senin için şunu dediler” ona da diyor ki, “Senin için bunu dedi.” Ona “Şu sana bunu dedi”, ona “Bu sana şunu dedi.” Bununla baş olmaz.

Arada haber götürüp getirenler şeytana hizmet ediyorlar, haberleri yok, bilmeden… Yatıştırıcı olmak lazım kardeşim ne gerek. İki günlük dünya. Fethullah Hoca yaşlı başlı bir insan. Tayyip Hocam da yaşı küçük değil, altmış yaşında bildiğim kadarıyla. Gayet güzel hizmet ediyor; ekonomi şahlanmış, demokrasi rayına oturmuş, gayet güzel, şakır şakır her şey yolunda gidiyor. Türkiye zenginleşmeye başladı, bütün dünya kriz içinde kıvranırken Türkiye panter gibi maşaAllah. Her yerde başarılı. İş çıkartmasınlar, tamamen gereksiz.

Fethullah Hocamın aklı başında talebeleri var, onlarla da görüşelim. Hükümetten de ileri gelenlerden, Müsteşar da olabilir, Bakan da olabilir, ne olur yani, özel bir toplantı yapılabilir, sohbet ederiz konuşuruz. Konuyu yatıştıralım. Bir gerçeği olsa diyeceğim yani, hakikaten bir gerçeği var, haklı bir mücadele var. Sıfır! Konu, hiç! Hikayeden konu çıkarttılar.

Her şey eski çizgisine otursun. Bir şey varmış gibi ortalığı velveleye veren bir ruha da gerek yok. Çünkü Allah esirgesin böyle şeylerde yenme ruhu gelir. Şimdi Hükümet, Cemaati yenme hırsına girer. Cemaat de, Hükümeti yenme hırsına girer. Bu sefer öldüresiye bir mücadele olur. Olan vatana, millete olur, devlete olur. Ekonomiyi de batırırlar Allah esirgesin. Hatta askeri gücümüzü de yıkarlar, her şeyi yıkarlar. Beş dakikada küfrün yüz yıllardan beri beklediği neticeyi beş on gün içinde elde edebilirler o zaman. Allah vermesin. İş çıkartmaya gerek yok.

Şeytan tahrik etmiş, bir hırs meydana getirmiş. Ben baktım inceledim görüyorum. Tamamen hikaye. Varsa bile bir suç, adi suç, sıradan bir suç. Hadi diyelim ki dolandırıcılık olduğunu varsayalım, cahillik etti diyelim çocuklar. Her gün oluyor Türkiye’de böyle şeyler, dünyanın her tarafında oluyor. Alır onu götürür hapse korsun çocuğu. Olur biter. Gitsin yatsın çocuklar. Nedir yani? Suçları yoksa da beraat ederler. Türkiye’yi sallamaya gerek yok. Olay çıkartmaya da gerek yok.

Her iki tarafı da tahrik ediyorlar, bu olmaz. Buna müsaade etmeyiz, her iki tarafında yatışmasını istiyoruz inşaAllah. (Adnan Oktar, 22 Aralık 2013, A9 TV)

Kaynak: http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktardan-gunluk-yorumlar/177047

Adnan Oktar: Barışalım birleşelim, dünya cennet gibi olsun

adnan oktar fethullah gulen recep tayyip erdogan

“A9 TV’deki canlı yayın programında, AK Parti-Cemaat ilişkileri konusunda gündeme yansıyan yorumları değerlendiren Adnan Oktar, bütün dünyada bölünmüşlüğün, kavga ruhunun hakim olduğunu hatırlatarak, milletimizin böyle bir tuzağa düşmemesi gerektiğini hatırlattı.

Adnan Oktar, Twitter üzerinden başlattığı #BarışalımBarıştıralım etiketi ile tüm Türkiye’yi, yaşanan anlaşmazlıkları daha da büyütmek yerine, uzlaştırıcı, yapıcı, birleştirici olmaya çağırdı. Sn. Adnan Oktar’ın bu çağrısı üzerine Twitter’dan yine binlerce tweet yazılarak #BarışalımBarıştıralım etiketi TT listelerinde en üst sıralarda yerini aldı.”

barisalim%20baristiralim-TT-2

Adnan Oktar: “Her yer kan gölü. Her yer Mehdiyet’in noksanlığını bütün dünyaya haykırıyor. Sevgisizlik, merhametsizlik, gaddarlık, bölünmüşlük, parçalanmışlık, kavga ruhu, bütün dünyayı sardı. Allah vermesin, Türkiye’de de mesela bu son olan olaylar rahatsız edici tabii. Ona bir etiket yapalım bu konuyu anlatan, #BarışalımBarıştıralım diyelim.

“Hak yolda olan bir Hükümet ile Hak yolda olan bir Cemaat’in arasını açmak istiyorlar”

Çünkü gittikçe böyle açmaza giren bir tavır göstermek isteyenler var, bu olmaz. Onlar zevkle seyrediyorlar bir kısım çevreler, heyecanla seyrediyorlar iki tarafın mücadelesini. Halbuki süper tehlikeli. İki taraf da birbirini kırar geçirir. Çok olumsuz etki yapar Allah vermesin. Yani sonunda geriye çok küçük bir yapı kalır. Yani 90 ile 10’un mücadelesi, 90’ı da darmadağın eder, 10’u da darmadağın eder.

Müslümanların birbirleriyle mücadelesini Allah haram kılmış. Allah “Öyle bir durumda sizi mağlup ederim” diyor. “Eğer birbirinizle uğraşırsanız, gücünüzü elinizden alırım, basiretinizi ferasetinizi bağlarım, kalbinize korku salarım, mağlup olursunuz” diyor. Onun için hiç kimse böyle bir şeyi teşvik etmesin. Çok tehlikeli bir şey bu.

“Tayyip Hocam’ın asaletine yakışan, nezaketliyle sessiz kalıp bu konuya hiç girmemesidir”

Tayyip Hocam’dan da istirhamım, bence bu konuya hiç girmesin. Yani onun asaletine yakışır. Nezaketiyle sessiz karşılasın. Diğer konularda cevap versin, ama bence bu konuya hiç girmesin.

“Fethullah Hocamız “Ben hırsıza, soysuza, yanlışlık yapana, haram işleyenlere bunları söyledim” diyor. Halbuki  her insan yanlışlık yapabilir, günaha girebilir, Allah tevbe ederseniz affederim” diyor.”

Fethullah Hoca açıklama yapmış, ne diyor yaklaşık olarak, “Ben hırsıza, soysuza yanlışlık yapana, haram işleyenlere bunları söyledim” diyor. O da olmaz. Her insan haram işleyebilir, her insan günaha girebilir. Lanetleşmek olmaz. Onlar da Müslüman, onlar da kardeşimiz, hata yaptıysa tevbe eder, tevbe edenleri de Allah bağışlar.

Müslüman bağışlayıcı olacak, affedici olacak. Yani biz her harama girene lanet okursak, dünyada insan kalmaz. Böyle şey olmaz.

Münafığa lanet okunur. Ben o gün söyledim, bütün aleyhteki dualarını Allah münafıklara yönlendirsin dedim.Çünkü Münafıkların konumu açık Kur’an’da. Onlar hakikaten haindir. Hain oldukları için Cehennemin en derin tabakasına, en şiddetli tabakasına atılıyor hainler, münafıklar. Münafığın affı yok zaten ahirette. O yüzden ben Fethullah Hocamız’ın dualarının münafıklara gitmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ettim ve inşaAllah münafıklara gitti.

Ama şimdi günahkara yönlendirirse duasını olmaz. Günahkara yönlendirdi, hırsızlık yapan, soygun yapan, talan yapan hepsi, bunlar her halükarda insanlar. Biz onlara dua edeceğiz, Allah’ın onları ıslah etmesi için, hidayet vermesi için dua edeceğiz. İyilikleri için gayret edeceğiz.

Hata yaptıysa hapis yatar tamam ama Müslümanlıktan çıkmaz. Üç yıl beş yıl kaç yılsa yatar hapis. Hapisten çıkar, mümin Müslümandır yine. Namazını kılar, İslam’a Müslümanlara millete hayırlı bir insan haline gelir. Ama münafık şedittir, hapse koysan da ahlaksızlık yapar, çıksa da ahlaksızlık yapar. Sürekli zulüm peşindedir. Nefes aldırmaz Müslümanlara. Sürekli gaddarlık, acımasızlık, kahpelik peşindedir.

O yüzden Fethullah Hocamız’ın duası münafıkların üzerine olsun. İnşaAllah onların üzerine gitti.Hocamızın o açıklaması yine olmamış. Onu istirham ediyoruz bir daha düzeltsin.

Çünkü hapishanelerde insanlar ya hırsızlıktan, ya dolandırıcılıktan, şundan bundan yatıyor, ama bu insanlar çıktıklarında hapisten, mümin muttaki de oluyorlar, çok efendi insanlar oluyorlar yani tevbe ediyor, istiğfar ediyor. Yani bir kere hırsızlık yaptı diye “Allah’ın laneti üzerine olsun” denir mi bir insana? Her türlü günaha girebilir Müslüman, Allah’tan bağışlanma diler, af diler. Zaten Müslüman gece gündüz bağışlanma diliyor. Müslümanın en bariz özelliklerinden biri de affedici olmasıdır. Ayette Cenab-ı Allah, “Affı tut, iyiliği emret, kötülüklerden yüz çevir.” diyor. Bizim vasfımız bu olduğu için, bu vasfımıza göre hareket edeceğiz. Diğer ayetlerde de Cenab-ı Allah bize sabrı, affetmeyi tavsiye ediyor, yani emrediyor.

Allah ayetinde “Yaptıklarınız dolayısıyla Allah sizi yakalayacak olsaydı yeryüzünde iki ayağı üzerinde dolaşan hiç kimse kalmazdı” diye bildiriyor. Çok açık. Cenab-ı Allah Müslümanların kurtulmasını istiyor.Allah “Af dileyin, günahlarınızı bağışlayacağım” diyor.

“İnsanlara lanet etmekten kaçınmak lazım. Doğru olan; hatalarını tekrarlamamaları için Allah’ın hidayet vermesini ve affetmesini istemektir”

Onun için öyle insanlara lanet etmekten kaçınmak lazım. Allah’tan hidayet dilemek, Allah’ın affetmesini istemek ve inşaAllah bir daha tekrar etmemesi için Cenab-ı Allah’ın onlara güç kuvvet vermesini istemek güzel olur, doğru olur.

Çünkü Allah “Bile bile günahlarında ısrar etmezler” diyor. Ayet var. Demek ki mümin günaha girebiliyor, günahında ısrar etmiyor. “Günaha girmez” demiyor Allah, “Günaha girebilir ama günahında ısrar etmez” diyor. Ezkaza bir hata yapabilir, gençlik hatası olarak bir hata yapabilir, yahut olgunluk içinde olan bir insan da hata yapabilir Allah’tan bağışlanma dileyecek, müminler de onun bağışlanması için Allah’a dua edecekler. Hidayetleri için de gayret edeceğiz, yani düzelmeleri için, iyi bir insan olmaları için gayret edeceğiz.” (Adnan Oktar, 23 Aralık 2013, A9 TV)

Kaynak: http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktardan-gunluk-yorumlar/177155

Fethullah Gülen Hocam dualar hayra barışa sevgiye yönelik olmalı – Harun Yahya (Adnan Oktar)

adnan oktar dua fethullah gulen beddua etti

Adnan Oktar: “Fethullah Gülen Hocamızı herhalde çok kızdırmış bazıları. Hocamız çok coşkun bir dua yapıyor. İnşa’Allah Cenab-ı Allah Fethullah Gülen Hocamızın kalbine ferahlık versin. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kalbine de ferahlık versin. Bütün Müslümanların kalplerini uzlaştırsın. Allah Müslümanları felaketlerden korusun. Onların evlerini de, Müslümanların evlerini de , Fethullah Gülen Hocamın evlerini de, talebelerinin evlerini de Allah felaketlerden korusun. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da Allah felaketlerden korusun, hepsine dirlik, düzenlik, güzellik huzur versin. Kalplerine inşirah versin, güçlü iman versin. İttihad-ı İslam’ı sonuna kadar götürme azmi ve gücü versin Cenab-ı Allah. Hz. Mehdi’ye  talebe etsin her ikisini de; bizleri de onları da. İsa Mesih’e bizleri de, onları da talebe etsin. İslam’ın huzurlu güzel sıcak günlerini görmekle şereflendirsin Cenab-ı Allah.

Fethullah Gülen Hocamız nur gibi insan. Tayyip Hocam da nur gibi insan. Allah hepsinin kalplerine sürur, ferahlık, iyilik, güzellik versin, barış ruhuyla süslesin ve tezin etsin Cenab-ı Allah inşaAllah. Fethullah Hocamız’ın duasını da Cenab-ı Allah Katına alsın, öfkeden arındırsın, zalimlerin üstüne çevirsin, İslam düşmanlarının, münafıkların üstüne çevirsin.

Dolayısıyla birbirlerine beddua etmesin Müslümanlar. Fethullah Gülen Hocamız da öfkesini, gayzını yutsun. Ayet var Kuran’da: “Öfkelerini tutarlar” diyor Allah.  “Affı tut, iyiliği emret, kötülüklerden yüz çevir,” diyor Cenab-ı Allah.

Hükümet hırsızlardan yana olmaz. Hırsız varsa, kolunu kanun kırar zaten, hukuk kırar. Ama hakikaten bir oyun oynanmış hissi veren bir görünüm de var. Daha önce de bir oyun oynanmıştı, bu da devamıymış gibi göründüğü için hakikaten tedirgin olmuş olabilir. Demokratik yoldan gelen bir hükümeti oyunla yıkmaya kalkmak çirkin olur. Ufak tefek oyunlarla yıkmaya kalkmak çirkin olur. Bir adam hırsızlık yaptıysa gider hırsızlıktan yatar, cezasını çeker. Dolandırıcılık yaptıysa gider dolandırıcılıktan cezasını çeker. Bu hükümeti bağlamaz…” (Adnan Oktar, 21 Aralık 2013, A9 TV)

Bediüzzaman Said Nursi: Mehdi ahir zamanın en büyük fesadı zamanında gelecek

bediuzzaman said nursi mehdi

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mektubat’ta şu şekilde buyuruyor;

“Cenab-ı Hakk; kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslamiyetin edebiyetine bir eser-i himayet olarak, her bir fesad-ı ümmet zamanında bir muhlis veya bir müceddid veya bir halife-i zişan veya bir kutb-u a’zam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş; fesadı izale edip milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmediyi (A.S.M.) muhafaza etmiş. Madem adeti öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da, ehl-i beyt-i Nebeviden olacaktır.”

Açıklama:

“… her bir fesad-ı ümmet zamanında…” yani Müslümanların fitneye düştüğü her dönemde.

“… bir muhlis veya bir müceddid…”  yani Müslümanların halini düzeltecek bir ıslah edici veya yenileyici.

“… veya bir halife-i zişan…” Müslümanların manevi lideri olacak bir şahıs.

“… veya bir kutb-u a’zam veya bir mürşid-i ekmel…” yani doğru yolu gösterecek büyük bir alim.

“… veyahut bir nevi Mehdi…” yani Mehdi benzeri.

“… hükmünde mübarek zatları göndermiş; fesadı izale edip milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmediyi (A.S.M.) muhafaza etmiş…” Üstadımız diyor ki; tarih boyunca fitne ve fesat yaygınlaştığında Allah mutlaka insanların bu fitneden kurtulmasına vesile olacak mübarek bir alim göndermiştir. Bu alim bir nevi Mehdi gibidir diyor. Ancak ahir zamanın büyük Mehdi’si değildir. Bu kişi vesilesiyle fitne durdurulmuştur.

“… Madem adeti öyle cereyan ediyor…” madem Allah’ın sünneti bu.

“… ahir zamanın en büyük fesadı zamanında…” yani dünya tarihinin en büyük fitnelerinin yaşandığı ahir zamanda.

“… elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u azam olarak bir zat-ı nuraniyi…” yani bir şahıs olarak Hz. Mehdi (a.s.)’ı.

“… gönderecek ve o zat da…” yani Hz. Mehdi (a.s.)’da. Bakın dikkat edin Üstadımız “zat” diyor, “Mehdi şahs-ı manevi olacak” demiyor. “Bir şahıs” diyor Üstadımız.

“… ehl-i beyt-i Nebeviden…” yani Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in soyundan olacaktır.

Demek ki Mehdi en büyük müceddid, en büyük müçtehid, hem hakim, hem mürşid, hem kutb-u azam olacak ve fitnelerin tamamen son bulmasına vesile olacak inşaAllah. Şahs-ı manevinin en büyük müçtehid, en büyük müceddid, kutb-u azam olması mümkün değildir. Bu izahlar Mehdi’nin şahıs olacağının net delilidir. “Mehdi Bediüzzaman’dır” diyenlere de Üstadımızın bu sözleri tam bir cevaptır inşaAllah. Üstadımız en büyük müçtehid değildi. Kendisi Şafii mezhebindendi ve İmam Şafii’ye tabi idi. Üstadımızın devrinde mezhepler devam etti oysa Mehdi en büyük müçtehid olarak mezhepleri kaldıracak inşaAllah. Üstadımız yaşadığı devrin müceddidiydi ama en büyük müceddid değildi ve Üstadımızın tüm hayatı çileler içinde geçti. Hakim olmadı, hep mahkum oldu. Üstadımızın döneminde fitneler son bulmadı hatta Darwinist ve materyalist fitne büyüyerek gelişti. Dolayısıyla Üstadımızın bütün bu sözlerine rağmen “hayır, Üstad Mehdi’ydi” demek samimi değildir insaAllah.

bediuzzaman said nursi en buyuk muctehid mehdi muceddid

Video: http://www.youtube.com/watch?v=USEKv5enUDY

İsa Mesih (as), Hz. Mehdi (as) ve İttihad-ı İslam: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/102748/

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi fethullah gulen abdulkadir badilli adnan oktar mehdi seyyid

1. Risale-i Nur’da Mehdiyet’in Anlatıldığı Bölümler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12461/

2. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa (as)’ın Bizzat Şahsının, Kendisinden Sonra, Hz. Mehdi (as) Döneminde Nüzul Edeceğini Anlatıyor: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12531/

3. Hutbe-i Şamiye’de Baştan Sona İttihad-ı İslam ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyeti Anlatılır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12532/

4. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Haber Verdiği Tarihler: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12462/

5. Bediüzzaman Said Nursi’nin İslam Birliği Hakkındaki Sözleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12463/

6. Allah Müslümanlara Birlik  Olmayı Emretmiştir, Birlik  Olmak Farzdır:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12464/

7. Ahir Zamanın İmanı ve Aklı Zayıf, Enaniyetli Din Alimlerinin Özellikleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12533/

8. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 1: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13745/

9. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 2: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/13842/

10. ”Hz. İsa (as) İnmeyecek, Hz. Mehdi (as) Gelmeyecek” Diyen Bazı Kimselerin İddialarına Cevaplar – 3: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/14079/

11. İman Zafiyetine Karşı; Mehdiyette İman Hakikatlerinin Önemi:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12466/

12. İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Bazı Kuran Ayetleri:http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12534/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/102748/Isa-Mesih-(as)-Hz-Mehdi-(as)-ve-Ittihad-i-Islam/chapter/12468/

NURCULUK: http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/149384/Nurculuk

ahmet akgunduz bediuzzaman said nursi seyyid secere adnan oktar

Önsöz: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13811

1. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Bundan Bir Asır Sonra” Dediğinde 1977 Yılından Değil 2010 Yılından Bahsetmektedir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13812

2. Hz. Mehdi (As)’In Sakalının Olmayacağı Ve Peygamberimiz (Sav)’İn Hadiste BediüzzamanSaid Nursi Hazretleri’nin İsmini Müjdelediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13813/

3. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hicri 13. Yüzyılın Müceddidir, Ama Ahir Zamanın En Büyük Müçtehidi Ve En Büyük Müceddidi Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13814/

4. Hz. Mehdi (As)’In “Hakim” Olmasının Manası “Filozof” Olması Değil, Tüm Dünyada Adalete Vesile Olmasıdır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13815/

5. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Seyyid Olduğu Ve Mahkemelerden Çekindiği İçin Seyyid Olduğunu Gizlediği İddiası Doğru Değildir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13816/

6. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Kıyamet 300 Yıl Sonra Kopacak” Dememiştir, “Allahualem, Hicri 1545′de Kıyamet Kopacak” Demiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13817/

7. Hz. İsa (As), “Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Arkasında Namaz Kılıp Gitmiştir” İddiası Doğru Değildir. Hz. İsa (As)’In Hz. Mehdi (As)’In İmamlığında Namaz Kılışına Tüm Dünya Şahit Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14008/

8. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As) İçin “Zat” Dediğinde Bir Şahıstan Bahsetmektedir, Şahsı Maneviden Değil: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14009/

9. Hz. Mehdi (As), Allah’a Teslim Olmuş Salih Bir Kul Olarak İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine Vesile Olacaktır: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14010/

10. Hz. Mehdi (As) 3 Görevi Birlikte Yapacaktır, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (As)’In 3 Görevini Birden Yerine Getirmemiştir:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14011/

11. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, “Hz. Mehdi (As)’In Kendisine Program Edineceği Bir Eserden” Bahsetmektedir. Eğer İddia Edildiği Gibi Üstadımız Mehdi İse, Söz Konusu Bu Eser Nedir? Bediüzzaman Hazretleri Hangi Eseri Kendisi Hazır Bir Program Edinmiştir?:http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14012/

12. Bediüzzaman Hazretleri, Risale-İ Nur’da 8 Ayrı Yerde, Hz. Mehdi (As)’In Çıkış Tarihinin Hicri 1400′ler Olduğunu Bildirmiştir: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/14013/

Evrim Yanılgısı: http://harunyahya.org/tr/books/149384/Nurculuk/chapter/13824/

http://www.risaleinurkulliyati.com/

http://www.risaleinurtastamam.com/

http://www.bediuzzamansaidnursi.net

http://www.bediuzzamanvemehdi.com