Evrim teorisini çürüten 2.5 milyon yıllık ceviz fosili

evrim teorisi ceviz fosili adnan oktar

Canlılar hiçbir şekilde evrim geçirmemiş, Allah tarafından yaratılmışlardır.

Bugünkü fosilimiz bir ceviz fosili. Hepimizin bildiği, günümüzde de birçok insanın tanık olduğu, faydalı, içinde büyük miktarda kalsiyum da bulunduran bir kuruyemiş de diyebiliriz, ceviz. Bu fosil 2,5 milyon yaşında. Hollanda’da Maas Nehri yataklarında bulunmuş bir fosil. Resimde ayrıntıları net bir şekilde görebilirsiniz, çok narin bir fosil bu. Çünkü, “neden narin?”… çok nadir bulunabiliyor bitki fosilleri, ceviz de kabuğu nispeten daha sert olmasına rağmen belki biraz daha fosilleşmeye yatkın bir fosil ama neticede yumuşak doku olduğundan dolayı fosilleşmesi neredeyse imkansız diyebiliriz. Fakat Allah’ın hikmeti, yumuşak dokuların da fosilleşmesine olanak sağlayacak olan bir fosilleşme türü var. Onun da adı karbonizasyon. Yani kömürleşme reaksiyonu olarak da adlandırılan veya genel olarak bilinen bir yöntemle veya bir yolla neredeyse hiç içerisinde oksijen bulunmayan ve çürükçül bakterilerin de olmadığı bir yerde sıkışıp ani oksijenden kesilmesi sonucunda böyle bir reaksiyon sonrasında oksijenle irtibatı kesilip yeryüzünün alt katmanlarına doğru giderek orada kömürleşme reaksiyonu esnasında böyle fosili çıkartılıyor. Biraz daha beklemiş olsa belki organik yakıtlardan birisi olacaktı. Fakat enteresan olan bütün ayrıntılarıyla yani cevizi bize simgeleyen onun kabuğundaki girinti ve çıkıntıların fosilde de bütün ayrıntısıyla görülebiliyor olması evrimcilerin kendi hayal mekanizmalarıyla üretmiş oldukları hezeyanları sıfıra indirmektedir. Çünkü fosil evrim teorisine göre evrim teorisi denildiğinde en önemli bilimsel kaynağı teşkil eder. Paleontoloji bugün bize 400 milyona yakın tür tahini ve yaş tahini yapılmış fosil sunmaktadır. Resimde görmüş olduğumuz ceviz ve geriye kalan 400 milyon tane kataloglanmış olan fosil bize evrim teorisinin öne sürdüğü bir türün ortak bir atadan yavaş gelişmelerle zaman içerisinde değiştiği düşüncesini tamamen ortadan kaldırmaktadır. Çünkü bulunan tüm fosiller günümüzde yaşayan türünün kendisiyle yani şekil olarak aynısı, eğer hala yaşıyorsa, veya soyu tükenmiş bir canlıysa bulunan en genç fosiliyle aynı şekli bize göstermektedir. Dolayısıyla Charles Darwin’in bundan 150 yıl önce iddia ettiği gibi canlılar yavaş gelişmelerle başka türlere dönüşmüyor, onlar Allah’ın yaratmasıyla aniden ve tastamam olacak şekilde varolup asla ve kat’a hiçbir değişiklik yani başka bir türe doğru hiçbir yönelme göstermemişlerdir. Resimde görmüş olduğunuz ceviz ve diğer 400 milyon ve toprağın altındaki milyarlarca fosil hep bir ağızdan “bizi Allah yarattı, evrim hiçbir zaman olmadı” demektedir.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=pbWJjg2wdis
FOSİL NO: SP3916
YAŞ: 2.5 milyon yıllık
DÖNEM: Pliosen
BULUNDUĞU YER: Maas Nehri yatakları, Beers, Hollanda
Kaynak: http://www.yaratilismuzesi.com/fosiller/143309/ceviz-fosili-2.5-milyon-yillik-pliosen-river-maas-yataklari-beers-hollanda

Ücretsiz kitap: Yaratılış Atlası – Cilt 4
http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/116028/Yaratilis-Atlasi—Cilt-4

yaratilis atlasi recep tayyip erdogan

Evrimin Fosillere Yenilişi
http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/3800/Evrimin-Fosillere-Yenilisi
evrim teorisi kitap harun yahya adnan oktar

Uçan balık fosili evrim teorisini alt üst etti

ucan balik evrim teorisi adnan oktar

Bilim, tüm canlıları Allah’ın yarattığını gözler önüne sermektedir.

Canlıların aşamalı olarak gelişmediklerini, yani evrim geçirmediklerini gösteren bir diğer delil de, resimdeki uçan balık fosilidir. Bu fosil, günümüzde yaşayan uçan balıklar gibi, Exocoetidae sınıfına aittir. 95 milyon yıl önce yaşayan uçan balıkların, günümüzdeki uçan balıklardan hiçbir farkı yoktur. Söz konusu balıklar, kanatımsı çıkıntılara ve uzun bir kuyruğa sahiptirler ve bu sayede su üzerinde, uçar gibi hareket edebilirler.

FOSİL NO: SF0060
YAŞ: 95 milyon yıllık
DÖNEM: Kretase
BULUNDUĞU YER: Hjoula, Lübnan
Kaynak: http://www.yaratilismuzesi.com/fosiller/123269/ucan-balik-fosili-95-milyon-yillik-kretase-hjoula-lubnan

Ücretsiz kitap: Evrimin Fosillere Yenilişi
http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/3800/Evrimin-Fosillere-Yenilisi
evrim teorisi kitap harun yahya adnan oktar

Evrim teorisini perişan eden 23-5 milyon yıllık denizatı fosili

evrim teorisi fosiller fosil cagatay tarhan adnan oktar

 

Tüm canlıları yaratan Allah’tır.

Syngnathidae familyasına dahil olan denizatları, milyonlarca yıldır değişmeyen yapılarıyla evrim teorisine meydan okuyan canlılardan biridir. Resimde görülen denizatı fosili 23-5 milyon yaşındadır ve günümüzde yaşayan denizatlarının aynısıdır.

FOSİL NO: SF0036
YAŞ: 23-5 milyon yıllık
DÖNEM: Miosen
BULUNDUĞU YER: Marecchia Oluşumu, İtalya
Kaynak: http://www.yaratilismuzesi.com/fosiller/123194/denizati-fosili-23-5-milyon-yillik-miosen-marecchia-olusumu-italya

Ücretsiz kitap: Evrimin Fosillere Yenilişi
http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/3800/Evrimin-Fosillere-Yenilisi
evrim teorisi kitap harun yahya adnan oktar

8.6 milyon yıllık tilki kafatası fosili evrim teorisini çürütüyor

evrim teorisi fosiller ender helvacioglu ergi deniz ozsoy harun yahya

Yeryüzünde yaşayan gelmiş geçmiş tüm canlılar Allah tarafından yaratılmışlardır.

Evrimciler, insanın sözde maymundan türediğini öne sürerken, birtakım kafataslarını kendilerince delil olarak ortaya koyarlar. Soyu tükenmiş maymunlara ya da geçmişte yaşamış farklı insan ırklarına ait olan bu kafatasları üzerine yazılan senaryolar, birer aldatmacadan ibarettir. Tarih boyunca yaşamış hiçbir canlının genel anatomisinde veya kafatası yapısında bir değişiklik olmamışken, maymunların sözde böyle bir süreçten geçtikleri iddiası gerçek değildir. Örneğin tilkilerin kafatasları, resimdeki 8.6 milyon yıllık tilki kafatası fosilinin de gösterdiği gibi, hiç değişmemiştir. Tilkiler, günün birinde zekalarını daha da geliştirmeye karar verip, kafatası hacimlerini genişletmemiş, yapılarını değiştirerek bir başka canlıya dönüşmemişlerdir. Tilkiler hep tilki, kurtlar hep kurt, aslanlar hep aslan, maymunlar hep maymun olmuşlardır. Somut bulguların ortaya koyduğu gibi, canlıların birbirinden türediği, insanın atasının sözde maymun olduğu iddiası büyük bir yalandan ibarettir.

FOSİL NO: SM1133
YAŞ: 8.6 milyon yıllık
DÖNEM: Miosen
BULUNDUĞU YER: He Zheng, Gan Su, Çin
Kaynak: http://www.yaratilismuzesi.com/fosiller/126079/tilki-kafatasi-fosili-8.6-milyon-yillik-miosen-he-zheng-gan-su-cin

Ücretsiz kitap: Evrimin Fosillere Yenilişi
http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/3800/Evrimin-Fosillere-Yenilisi
evrim teorisi kitap harun yahya adnan oktar

Evrim teorisini bitiren 25 milyon yıllık atnalı yengeci böceği fosili

sahte fosil sergisi yanilgisi adnan oktar

 

Fosil kayıtlarının tamamı Darwinistleri yalanlamaktadır. Darwinistler, canlıların birbirlerinden aşama aşama türediklerini öne sürmektedir. Fosiller ise, canlıların eksiksiz ve kusursuz yapılarıyla bir anda ortaya çıktıklarını ve var oldukları müddetçe değişmediklerini göstermektedir. Allah”ın yaratışının apaçık delili olan bu durum, evrimciler tarafından asla açıklanamaz. Evrimcilerin açıklayamayacakları örneklerden biri de, amber içindeki 25 milyon yıllık atnalı yengeci böceği fosilidir. Atnalı yengeci böcekleri, evrime meydana okumaktadır.

FOSİL NO: AI0047
YAŞ: 25 milyon yıllık
DÖNEM: Oligosen
BULUNDUĞU YER: Dominik Cumhuriyeti

YAŞAYAN ÖRNEKLERİ:

evrim teorisi fosil adnan oktar 1 evrim teorisi fosil adnan oktar 2

 

DETAY RESİMLERİ:

fosil sergisi evrim teorisi adnan oktar 1 fosil sergisi evrim teorisi adnan oktar 2

 

Yüz Milyonlarca Yıllık Taşlaşmış Fosiller Evrimi Yalanlıyor

http://www.yaratilismuzesi.com

http://evrimenternasyonal.com

http://www.evrimaldatmacasi.com

25 milyon yıllık hemiptera cinsi böcek fosili evrim teorisini paramparça ediyor

sahte fosil sergisi yanilgisi adnan oktar

 

48 binden fazla türü olan Hemiptera takımından olan böcekler, fosil kayıtlarında bir anda ortaya çıkmakta ve hiçbir değişikliğe uğramadan milyonlarca yıldır varlıklarını devam ettirmektedirler. Diğer tüm böcek türleri gibi, Hemiptera takımına dahil böcekler de evrimi yalanlamaktadır.

FOSİL NO: AI0055
YAŞ: 25 milyon yıllık
DÖNEM: Oligosen
BULUNDUĞU YER: Dominik Cumhuriyeti

YAŞAYAN ÖRNEKLERİ:

hemiptera fosili adnan oktar harun yahya 1 hemiptera fosili adnan oktar harun yahya 2 hemiptera fosili adnan oktar harun yahya 3

 

DETAY RESİMLERİ:

fosil sergisi hemiptera 1 fosil sergisi hemiptera 2

 

Yüz Milyonlarca Yıllık Taşlaşmış Fosiller Evrimi Yalanlıyor

http://www.yaratilismuzesi.com

http://evrimenternasyonal.com

http://www.evrimaldatmacasi.com

Evrim teorisine inananları hasta eden 345 milyon yıllık deniz lalesi fosili

sahte fosil sergisi yanilgisi adnan oktar

 

Deniz laleleri, sığ sularda yaşayan omurgasızlardır. Bu canlılar hem kabuklara hem de tüylü uzantılara sahiptirler. Deniz laleleri, bu uzantılarını kaybetmeleri durumunda yenileyebilmektedirler. Söz gelimi, bir avcı balık, bir deniz lalesinin tüyleri arasına saklanan avına yaptığı saldırıyla uzantıları kopardığı zaman, bu uzantılar yeniden çıkabilmektedir. 345 milyon yıllık bu deniz lalesi fosili, evrim teorisinin geçersiz olduğunu ispatlayan bir yaşayan fosil örneğidir. 345 milyon yıldır değişmemiş olan deniz laleleri, evrimi yalanlamakta, Allah”ın yaratışının apaçık bir gerçek olduğunu gözler önüne sermektedir.

FOSİL NO: SY0037
YAŞ: 345 milyon yıllık
DÖNEM: Karbonifer
BULUNDUĞU YER: Crawfordsville, Indiana, ABD

YAŞAYAN ÖRNEKLERİ:

fosil sergisi deniz lalesi adnan oktar 1 fosil sergisi deniz lalesi adnan oktar 2 fosil sergisi deniz lalesi adnan oktar 3

 

DETAY RESİMLERİ:

deniz lalesi fosili adnan oktar harun yahya 1 deniz lalesi fosili adnan oktar harun yahya 2

 

Yüz Milyonlarca Yıllık Taşlaşmış Fosiller Evrimi Yalanlıyor

http://www.yaratilismuzesi.com

http://evrimenternasyonal.com

http://www.evrimaldatmacasi.com

Cristiano Ronaldo’dan evrim teorisine calm down!

cristiano ronaldo calm down 2013 evrim teorisi fosil sergisi adnan oktar

 

Yalancı akrepler, akreplere benzeyen böceklerdir, ancak akrebin uzun kuyruğu ve iğnesinden yoksunlardır. Avlarını kıskaçlarını kullanarak etkisiz hale getirirler. Yalancı akrepler, dökülmüş yapraklar, toprak ve kaya altlarında bulunabilirler. Dünya genelinde 2000 çeşit yalancı akrebin yaşadığı bilinmektedir. 25 milyon yaşındaki yalancı akreplerle, günümüzde yaşayan örneklerinin bir farkı yoktur. Bu farksızlık, canlıların evrim geçirmediğinin ispatıdır.

FOSİL NO: AI0039
YAŞ: 25 milyon yıllık
DÖNEM: Oligosen
BULUNDUĞU YER: Santiago, Dominik Cumhuriyeti

YAŞAYAN ÖRNEKLERİ:

yalanci akrep adnan oktar 1 yalanci akrep adnan oktar 2

 

DETAY RESİMLERİ:

yalanci akrep fosili adnan oktar evrim teorisi 1 yalanci akrep fosili adnan oktar evrim teorisi 2

 

Yüz Milyonlarca Yıllık Taşlaşmış Fosiller Evrimi Yalanlıyor

http://www.yaratilismuzesi.com

http://evrimenternasyonal.com

http://www.evrimaldatmacasi.com

Evrim teorisine inananların iddialarına göre bu suikastçı böcek milyonlarca yıllık bir süreç içinde evrimleşip, futbolda kırılmadık rekor bırakmayan Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldızı Messi’ye dönüşmesi gerekiyordu.

Messi 2013 fosil sergisi adnan oktar harun yahya evrim teorisi

 

Bu amber parçasında, Reduviidae familyasının çok nadir görülen bir örneği olan suikastçi böcek görülmektedir. Buradaki, Emesinae alt familyasından, iplik bacaklı suikastçi böceğidir. Suikastçi böcekler, dış sindirim olarak bilinen türde beslenirler. Avlarının dokusunu sıvı haline getiren bir zehir salgılarlar ve ardından onu emerler. Toksin, hızlı işleyen ve ava birkaç saniye içinde boyun eğdiren bir yapıya sahiptir. Bazı suikastçi böcekler aktif olarak avını avlarken, diğerleri beklerler. Bu suikastçi böceğin kanatlarındaki renkler de korunmuştur. Günümüzdeki suikastçı böceklerin sahip oldukları tüm özelliklere, 25 milyon yıl önce yaşayan suikastçı böcekler de sahiptir. Resimde görülen fosil, milyonlarca yıldır aynı özelliklere sahip olan suikastçı böceklerinin evrimleşmediğinin delillerinden biridir.

FOSİL NO: AI0038
YAŞ: 25 milyon yıllık
DÖNEM: Oligosen
BULUNDUĞU YER: Santiago, Dominik Cumhuriyeti

YAŞAYAN ÖRNEKLERİ:

suikastci bocek adnan oktar 1 suikastci bocek adnan oktar 2 suikastci bocek adnan oktar 3

 

DETAY RESİMLERİ:

suikastci bocek fosili adnan oktar 1 suikastci bocek fosili adnan oktar 2

 

Yüz Milyonlarca Yıllık Taşlaşmış Fosiller Evrimi Yalanlıyor

http://www.yaratilismuzesi.com

http://evrimenternasyonal.com

http://www.evrimaldatmacasi.com

Evrim teorisine inananların iddialarına göre bu iğnesiz arı milyonlarca yıllık bir süreç içinde evrimleşip, günümüzde Inter’den Galatasaray’a transfer olan Wesley Sneijder’a dönüşmesi gerekiyordu.

wesley sneijder 2013 galatasaray fosil sergisi adnan oktar

Resimde amber içinde fosilleşmiş iki adet iğnesiz arı fosili görülmektedir. Bu canlıların günümüzdeki örnekleriyle, milyonlarca yıl önce yaşayan örnekleri birbirlerinden farksızdır.

2 ignesiz ari fosili adnan oktar

FOSİL NO: AI0043
YAŞ: 25 milyon yıllık
DÖNEM: Oligiosen
BULUNDUĞU YER: Dominik Cumhuriyeti

YAŞAYAN ÖRNEKLERİ:

ignesiz ari adnan oktar 1 ignesiz ari adnan oktar 2

DETAY RESİMLERİ:

sahte fosil sergisi yanilgisi adnan oktar 1 sahte fosil sergisi yanilgisi adnan oktar 2

Yüz Milyonlarca Yıllık Taşlaşmış Fosiller Evrimi Yalanlıyor

http://www.yaratilismuzesi.com

http://evrimenternasyonal.com

http://www.evrimaldatmacasi.com